РЕЗЮМЕ: “Правата на пациента в законодателството на страните от Европейския съюз и Израел”

Правна уредба При осъществяване на законодателното проучване за Правата на пациентите, бяха разгледани законодателствата на тринадесет държави от Европейския съюз. Правната уредба на материята, разгледана в настоящото проучване, е изключително разнообразна и подробна, хармонизирана със изискванията на Европейския съюз. Изключително интересен е фактът, че в някои от разгледаните държави съществува специална уредба, уреждаща в специални закони правата на пациентите, докато в други държави уредените права са разпръснати в различни общи и специални закони. В някои държави началата на правната уредба, уреждаща правата на пациента, са уредени още в Конституцията на съответната страна (Белгия,Унгария, Холандия). В държави като Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Франция, Дания, Холандия и Унгария няма единна специална уредба на правата на пациентите, а те са уредени в различни закони общи и специални закони и кодекси – Закон за здравето (Унгария, Дания, ), Кодекс на народното здраве (Франция), Закон за националната здравна система (Великобритания и Северна Ирландия) и други. В държави като Белгия, Кипър, Израел, Норвегия, Румъния, Финландия и Чехия материята, разгледана в...
Read More
Проект „Национална кампания за пациентски политики“

Проект „Национална кампания за пациентски политики“

Сдружение „Конфедерация Защита на Здравето“ /КЗЗ/ е първото обединение на пациентски организации, създадено 2005г. и работещо в защита правата на пациентите в РБългария и Европа, член на Европейски Пациентски Форум със седалище във Брюксел. Бихме желали да Ви информираме, че идейния проект „Националнана кампания за пациентски политики“ на КЗЗ по тематична област „ Демокрация, права на човека и добро управление“ бе одобрен и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-20014г. www.ngogrants.bg Основната цел на проекта е популяризиране на здравните ни права като граждани при провеждането на Националната информационна кампания в 28 областни града в страната чрез разспространението на обучителни материали, проследяващи пътя на пациента и достъпа му до здравни грижи като гражданин не само на България, но и на Европа като в тази част на проекта ще получихме активната подкрепа на НЗОК, която произлиза от ползотворното ни сътрудничество до сега в полза на обществото. В проекта...
Read More

сряда, 16 април 2014, 11:00 Национален пресклуб БТА

Наистина ли сме част от Европа? Присъда ли е да си пациент в България? Последният абсурд на НЗОК. Как български пари изтичат в чужбина без смисъл. Пациентски организации в подкрепа на терапията „дълбока мозъчна стимулация” при паркинсонова болест. Нова абсурдна и скандална ситуация. Европейски ден за правата на пациента – къде е България? Докога пациентите ще бъдат дискриминирани от собствената си държава и къде изтичат парите ни? На събитието присъстваха по-голяма част от пациентите, които чакат за дълбока мозъчна стимулация, заедно с оперираните вече 9 пациенти. Организатори: Асоциация „Паркинсон”, Асоциация на родители на деца с епилепсия, Съюзът на инвалидите в България, Съюзът на слепите в България, Българската асоциация за невромускулни заболявания, Асоциацията на родителите на деца с нарушено зрение, Асоциацията на родителите на деца с нарушен слух, Центърът за психологически изследвания, Националната асоциация на сляпо-глухите в България, Българска асоциация"Диабет", Националната организация "Малки български хора", Конфедерация ''Защита на Здравето'', Дружеството по неврология и УМБАЛ „Св.Иван Рилски”.Близо 60 млн. лв. е бюджетът...
Read More

Европейски избори 2014 – застъпническа кампания на КЗЗ

10.04.2014, четвъртък 10:00ч. в БТА Участници: Петко Кенанов - председател на КЗЗ, Диана Хаджиангелова - зам. - председател на КЗЗ и председател на Асоциацията на българите, боледуващи от астма, Веска Събева - зам.- председател на Националния съвет на хората с увреждания и председател на АРДЕ, Светла Алексиева- председател на Българска асоциация «Диабет», Виолета Антонова - председател на Българската асоциация за невромускулни заболявания /БАНМЗ/, Владимир Томов - председател на Националния алианс на хората с редки болести  ...
Read More