Днес отбелязваме Световният ден на здравето (World Health Day)

Днес отбелязваме Световният ден на здравето (World Health Day)

НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕДEРАЦИЯ ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО София-1000, ул. „Триадица, 5 Б ет. I, офис 29, тел: +359888323748 kzz@abv.bg Днес отбелязваме Световният ден на здравето (World Health Day) Замърсяването на въздуха убива по един човек всяка минута в Европейския регион На Международната конференция по въпросите на здравеопазването в Ню Йорк, САЩ (19-22 юни 1946 година) е изработен и приет устава на Световната здравна Организация (СЗО). Той е подписан от представителите на 61 държави членки на ООН. Устава на Световната Здравна Организация гласи: „Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само отсъствието на болест или недъг“. Той официално влиза в сила на 7-ми април 1948 година в Женева. Този ден е обявен за Световен ден на здравето. В момента страните членки на СЗО са 191 държави. България също чества международният ден на здравето на 7- ми април. Това е професионалният празник на всички лекари, зъболекари, сестри, акушерки, фармацевт и и всички здравни работници, посветили живота си на каузата да опазват здравето на хората....
Read More
„Заедно за по-добър живот” е мотото под което Асоциация НАЕ ще отбележи международния ден на хората с рядката диагноза наследствен ангиоедем

„Заедно за по-добър живот” е мотото под което Асоциация НАЕ ще отбележи международния ден на хората с рядката диагноза наследствен ангиоедем

„Заедно за по-добър живот” е мотото под което  Асоциация НАЕ ще  отбележи   международния ден на хората с рядката диагноза наследствен ангиоедем  на 16 май  2020 г.  Тази година бе предизвикателство и за семействата с  диагноза впредвид  създалата се обстановка в България и в света  заради пандемията с КОВИД 19.  Поради тази причина , организацията   ще отбележи международния ден  в социалните мрежи с подкрепящи  снимки с  медици , пациенти и приятели. Асоциация НАЕ посвещава отбелязването на този важен световен информационен ден  на лекарите и изказва своите благодарности   за подкрепата им през всичките тези години Вече дванадесет години организацията не спира  информационните си дейности и увеличава своите привърженици за каузата. Ако вие или ваш близък страдате от периодични отоци по тялото без установена причина и неповлияващи се от противоалергична терапия  е възможно да страдате от придобит или наследствен ангиоедем. Асоциация НАЕ  ще ви помогне за да получите бързо диагностициране, при правилните специалисти  и получаване на адекватно  лечение. Въпреки, че диагнозата нарушава качеството на живот...
Read More
Близо 30 трансплантирани хора се включиха в маратона на София

Близо 30 трансплантирани хора се включиха в маратона на София

Днес близо 30 трансплантирани хора и техни съмишленици застанаха в самостоятелен старт на Уиз еър София маратон 2019. Целта на специалния старт на трансплантираните наши съграждани беше да пробягат 42,19 метра (символично разстояние по аналогия на пълната дистанция на маратона от 42,195 км), с което да подкрепят и дадат надежда на всички пациенти от листата на чакащите, че имат шанс за пълноценен живот. Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Министерството на здравеопазването солидарно със Съвета на Европа организират провеждането на събития в подкрепа на донорството и трансплантацията със съдействието на НПО, пациентски организации и медиите. Благодарим на министъра на младежта и спорта г-н Красен Кралев, на големия Любо Ганев и на г-н Даниел Дуков, директор на Маратона на София за пълната подкрепа и съдействие при провеждането на спортните инициативи, свързани с Европейския ден на донорството. Благодарим на всички, които ни помогнаха в реализирането на тази инициатива. 13.10.2019 г.   ...
Read More

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПАЦИЕНТА

ГЛАВА ПЪРВА Общи положения Чл. 1. (1) Този закон определя правата и задълженията на пациента при получаването на медицинска помощ и медицински услуги. (2) С този закон се урежда защитата на правата на пациента. (3) С този закон се уреждат последиците за пациента при неизпълнение на задълженията им. Чл. 2. Целта на този закон е да се създадат отношения на доверие между пациента и изпълнителите на медицинска помощ, като се опазва както живота и здравето, така и достойнството на пациента. Чл. 3. (1) Пациент е всяко физическо лице, което е потърсило или на което се оказва медицинска помощ или други медицински услуги. (2) Регистрацията на лицето по ал. 1 като пациент става с неговото информирано съгласие, освен в случаите, посочени със закон. Чл. 4. Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ при условия и по ред, определени със закон. Чл. 5. Всеки пациент получава медицинска помощ в съответствие със своите здравни потребности, без каквато и да е дискриминация, основаваща се на възраст,...
Read More

Важна информация

Уведомяваме Ви, следното: 1.На сайта на ЕМА от 06.11.2015г. е публикувано: - Комитета за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) завърши научения анализ относно два синдрома (синдром на комплексната регионаленa болка (CRPS) и синдром на постурална ортостатична тахикардия(POTS) и ваксините за човешкия папиломен вирус (HPV). Заключението показва, че доказателствата не подкрепят причинно-следствената връзка между ваксините (Cervarix, Gardasil / Silgard и Gardasil-9) и развитието на CRPS или POTS. Следователно, няма причина да се промени начина, по който се използват ваксините или да има изменение на текущата информация за продукта. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/11/news_detail_002429.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 - EMA публикува  научен проект, които разглежда проучвания относно ефикасността след получаване на разрешение (Post-authorisation efficacy study (PAES)), за да бъде използван от фирмите за подпомагане на вземането на решения и регулирането в Европейския съюз (ЕС). Проектът се отнася  за наложени и доброволни проучвания на ефикасността след получаване на разрешение за употреба. Той е разработен в сътрудничество с държавите-членки на ЕС и други заинтересовани страни и е пуснат за тримесечено обществено допитване. Коментари...
Read More

РЕЗЮМЕ: “Правата на пациента в законодателството на страните от Европейския съюз и Израел”

Правна уредба При осъществяване на законодателното проучване за Правата на пациентите, бяха разгледани законодателствата на тринадесет държави от Европейския съюз. Правната уредба на материята, разгледана в настоящото проучване, е изключително разнообразна и подробна, хармонизирана със изискванията на Европейския съюз. Изключително интересен е фактът, че в някои от разгледаните държави съществува специална уредба, уреждаща в специални закони правата на пациентите, докато в други държави уредените права са разпръснати в различни общи и специални закони. В някои държави началата на правната уредба, уреждаща правата на пациента, са уредени още в Конституцията на съответната страна (Белгия,Унгария, Холандия). В държави като Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Франция, Дания, Холандия и Унгария няма единна специална уредба на правата на пациентите, а те са уредени в различни закони общи и специални закони и кодекси – Закон за здравето (Унгария, Дания, ), Кодекс на народното здраве (Франция), Закон за националната здравна система (Великобритания и Северна Ирландия) и други. В държави като Белгия, Кипър, Израел, Норвегия, Румъния, Финландия и Чехия материята, разгледана в...
Read More
Проект „Национална кампания за пациентски политики“

Проект „Национална кампания за пациентски политики“

Сдружение „Конфедерация Защита на Здравето“ /КЗЗ/ е първото обединение на пациентски организации, създадено 2005г. и работещо в защита правата на пациентите в РБългария и Европа, член на Европейски Пациентски Форум със седалище във Брюксел. Бихме желали да Ви информираме, че идейния проект „Националнана кампания за пациентски политики“ на КЗЗ по тематична област „ Демокрация, права на човека и добро управление“ бе одобрен и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-20014г. www.ngogrants.bg Основната цел на проекта е популяризиране на здравните ни права като граждани при провеждането на Националната информационна кампания в 28 областни града в страната чрез разспространението на обучителни материали, проследяващи пътя на пациента и достъпа му до здравни грижи като гражданин не само на България, но и на Европа като в тази част на проекта ще получихме активната подкрепа на НЗОК, която произлиза от ползотворното ни сътрудничество до сега в полза на обществото. В проекта...
Read More

сряда, 16 април 2014, 11:00 Национален пресклуб БТА

Наистина ли сме част от Европа? Присъда ли е да си пациент в България? Последният абсурд на НЗОК. Как български пари изтичат в чужбина без смисъл. Пациентски организации в подкрепа на терапията „дълбока мозъчна стимулация” при паркинсонова болест. Нова абсурдна и скандална ситуация. Европейски ден за правата на пациента – къде е България? Докога пациентите ще бъдат дискриминирани от собствената си държава и къде изтичат парите ни? На събитието присъстваха по-голяма част от пациентите, които чакат за дълбока мозъчна стимулация, заедно с оперираните вече 9 пациенти. Организатори: Асоциация „Паркинсон”, Асоциация на родители на деца с епилепсия, Съюзът на инвалидите в България, Съюзът на слепите в България, Българската асоциация за невромускулни заболявания, Асоциацията на родителите на деца с нарушено зрение, Асоциацията на родителите на деца с нарушен слух, Центърът за психологически изследвания, Националната асоциация на сляпо-глухите в България, Българска асоциация"Диабет", Националната организация "Малки български хора", Конфедерация ''Защита на Здравето'', Дружеството по неврология и УМБАЛ „Св.Иван Рилски”.Близо 60 млн. лв. е бюджетът...
Read More

Европейски избори 2014 – застъпническа кампания на КЗЗ

10.04.2014, четвъртък 10:00ч. в БТА Участници: Петко Кенанов - председател на КЗЗ, Диана Хаджиангелова - зам. - председател на КЗЗ и председател на Асоциацията на българите, боледуващи от астма, Веска Събева - зам.- председател на Националния съвет на хората с увреждания и председател на АРДЕ, Светла Алексиева- председател на Българска асоциация «Диабет», Виолета Антонова - председател на Българската асоциация за невромускулни заболявания /БАНМЗ/, Владимир Томов - председател на Националния алианс на хората с редки болести  ...
Read More