Европейският омбудсман извършва проверки по жалби, подадени по повод лошо управление в институциите и органите на Европейския съюз. . Омбудсманът е напълно независим и безпристрастен. Понастоящем омбудсман е г-н П. Никифорус Диамандурос, който встъпи в длъжност на 1 април 2003 г.

Ако сте гражданин на държава-членка на Съюза или пребивавате в държава-членка, може да подадете жалба до Европейския омбудсман. Фирми, асоциации или други организации с адрес на регистрация в Съюза също могат да подадат жалба до Омбудсмана.

Информация за контакт:
The European Ombudsman
Адрес: 1, avenue du President Robert Schuman, B.P. 403, F-67001 Strasbourg Cedex, France
Телефон: + 33 (0) 3 88 17 23 13
Факс: + 33 (0) 3 88 17 90 62
Електронна поща: euro-ombudsman@europarl.eu.int
Интернет: http://www.ombudsman.europa.eu

Вашият коментар