Ден на редките болести 2011 г

На 27-ми-28-ми  февруари 2011 година за четвърти се отбелязва Европейският Ден на Редките болести с девиз „Редки, но Равни”.

Организатор за България е Националният алианс на хората с редки болести (НАХРБ) и членовете на включените в него пациентски организации.

Организатор на събитието за гр. Плевен е Асоциация Пулмонална Хипертония (АПХ) – член на НАХРБ.

С участието на:

1.  Северняшки танцов ансамбъл – Плевен

2.  Триото на Пецко

3.  Васко Кръпката

4. СИГНАЛ

Партньор на мероприятието – Община Плевен

Медиен партньор – Телевизия Плевен Спринт и вестник Посоки

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.