Информация

Страницата е в реконструкция

==================================================================

Тук можете да получавате инфромация във връзка с преминаването на медикаменти към  НЗОК  през 2011 г.

==================================================================

§  Писмо от “Софарма Трейдинг” АД, съдържащо списък с аптеки, които ще подпишат договор с НЗОК и ще предлагат медикаменти за лечение на пациенти с онкологични заболявания и тези на хемодиализа, или след трансплантация: ТУК

§  Указания за пациента във връзка с новата процедура за получаване на лекарства от пациенти с редки заболявания и поддържащо лечение на трансплантирани пациенти в сила от 01.03.2011 година:   ТУК

§   Указания за пациента във връзка с новата процедура за получаване на лекарства от пациенти за поддържаща перорална хормонална терапия на злокачествени заболявания в сила от 01.03.2011 г.:   ТУК

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.