КЗЗ подписа Споразумение с Омбудсмана Гиньо Ганев за защита правата на пациентите

Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев подписа на  30 март 2010 г. Споразумение за съвместна дейност и сътрудничество с национално представителните граждански организации за защита на правата на пациентите – Конфедерация “Защита на здравето” и Федерация “Българска пациентска форум” .

От името на Конфедерация „Защита на здравето”, която включва 20  пациентски организации, Споразумението подписа Владимир Томов, а от Федерация „Български пациентски форум”, включваща 5 пациентски организации, документът подписа Теодора Захариева.

Председателя на УС на Конфедерация „Защита на здравето” Владимир Томов каза, че с подписването на Споразумението  се легализират общите усилия, полагани през годините и изрази желанието на неправителствените организации в областта на здравеопазването за съвместна дейност с институцията на националния омбудсман.

още…

Споразумението: 1 стр. , 2 стр. , 3 стр. , 4 стр.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.