Среща на регионалните лидери на КЗЗ в МЗ

На 24 януари 2010 г. се проведе среща на Конфедерация ”Защита на здравето” /КЗЗ/ с министъра на здравеопазването – д-р Божидар Нанев, зам.-министрите – проф. Мила Власковска и доц. Тодорка Костадинова, доц. Стоян Александров, директор на Дирекция “Медицински дейности”.
На срещата присъстваха и регионалните представители на КЗЗ от цялата страна.
Темата беше “Преструктуриране на болничните заведения в страната”.
Министърът на здравеопазването изложи причините за преструктурирането на болничните заведения в страната, целта на реформата и критериите, по които ще бъде осъществена. Той декларира желанието на ръководния състав на здравното ведомство да подобри и рационализира здравната система на България, като не допусне ощетяване на пациентите под каквато и да било форма.
Участниците в срещата се обединиха около следното становище: преструктурирането на болничните заведения е необходимо за българската здравна система с цел подобряване на лечебния процес във всеки един аспект.
КЗЗ изрази опасения, че неструктурираната и все още необорудвана и нереформирана доболнична помощ и спешни центрове, както и съществуването на клиничните пътеки в сегашния им вид, създава предпоставки за нарушаване правилното протичане на лечебния процес, което ще доведе до нарушаване на правата на пациентите.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.