НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПАЦИЕНТСКИ ПОЛИТИКИ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПАЦИЕНТИТЕ желаем да направим

своя информиран избор относно

своето лечение

РАВЕНСТВО

ПАЦИЕНТИТЕ желаем подкрепа и

партньорство със

здравните специалисти

АНГАЖИРАНОСТ
ПАЦИЕНТИТЕ
се ангажираме да участваме

в разработването на по-ефективни

здравни услуги

ЕКСПЕРИЗА

ПАЦИЕНТИТЕ сме с уникална

експертиза в областта

на здравеопазването

ОПИТ

ПАЦИЕНТИТЕ притежаваме

индивидуален опит,

който прелива в общ глас

——————————————————————————————

Проектът „Национална кампания за пациентски политики“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство-2009-20014г.“ www.ngogrants.bg

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.