Ден на хората с увреждания – 5 май

Във вторник, 4 май 2010 в БТА беше проведена на пресконференция на национално представителни организации на и за хора с увреждания.
На пресконференцята присътваха представители на Конфедерация „Защита на здравето”.


Според Веска Събева, зам.-председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет не можем да се похвалим с постигнати резултати по отношение интеграцията на хората с увреждания.


Националната програма за трудова заетост е спряна, архитектурната среда възпрепятства придвижването, броят на личните асистенти е силно ограничен, има проблеми с изплащането на интеграционните добавки, а институциите не се консултират с организациите, представляващи тези хора, когато приемат промени в нормативната уредба, които ги засягат.


С тревога беше отбелязан фактът за отнемане на права. С промяна в правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане от 9 април, хората с увреждане у нас са лишени от правото да пътуват безплатно два пъти в годината с автобус, което е предпоставка за дискриминация. При приемането на промяната тя не е съгласувана с Националния съвет на хората с увреждания, както изисква законодателството.Петър Велчев от Съюза на военноинвалидите заяви, че очакват от социалния министър Тотю Младенов до края на месец май да се справи с проблема, след което ще му поискат оставката. От организацията отбелязаха, че поправката противоречи на Закона за военноинвалидите, а не може правилник да отменя законово право.


От организациите на и за хора с увреждания изразиха надежда държавата да се грижи за хората с увреждания и да води политика, която да е финасово обезпечена.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.