Фонд за зависимостите… и една Майка, загубила детето си…

Конфедерация  “Защита на здравето”, Асоциация за превенция и работа със зависимости  “Само днес” и Терапевтична общност  “Ново начало” – Желяз Андреев

инициират създаването на

ФОНД ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ

Създаването на Фонд за превенция и лечение на зависимостите се подкрепя от  сдружение  “Майки срещу дрогата”  –  гр. Пловдив


Ние като пациентски организации сме  обезпокоени от липсата на грижа от страна на държавата за зависимите.

До къде стигаме?

До Страсбург?

Трябва ли майки да губят децата си?

Трябва ли майки, загубили децата си да съдят държавата ни в Европа, за да ни чуят управляващите днес… тук… в България…?

Ще върне ли Страсбург едно дете… ?

Детето на България…

Детето, отишло си от този свят…

Едно дело, спечелено от Снежа Денкова, осъдила държавата и публикувано днес …

Една Майка загубила детето си, но спечелила делото…

Една Майка спечелила делото, но загубила детето си…

Една ирония…

Дело, спечелено на основание на това, че няма нормативен акт, който, отчитайки вредните последици от употребата на наркотици, да регламентира статуса на зависимите като болни от тежка хронична болест.

Няма нормативен акт и няма система, която да създаде предпоставки за лечението и социализирането на зависимите, борбата със злоупотребата на наркотици се води само на книга.

Съдиите по това дело се позовават директно на Конституцията на Република България и на Европейската конвенция за правата на човека и осъждат Министерски съвет – като висш орган на изпълнителната власт и имащ конституционна делегация да регулира обществени отношения.

Безспорно обществените отношения, които засягат основни права на гражданите – особено правото им на живот, следва да имат приоритетно значение за държавните органи…

Проблемът с болните от наркомания се окачествява като изключително остър. Безспорно такъв един проблем следва да бъде „забелязан” от държавата, този проблем трябва не само да бъде констатиран и коментиран от държавните институции, но последните трябва да приемат конкретни правила за неговото регулиране.

Бездействието на МС е „противоправно”.

Затова, ние, пациентските организации искаме да помогнем на държавата да създаде конкретни правила, механизми за защита правата на зависимите.

И това е една от причините да инициираме създаването на Фонд за зависимостите – създаването на система, предлагаща широк спектър от интервенции, чийто избор се базира преди всичко върху оценените нужди на пациента.

Това е нова система на финансиране, отчетност, контрол върху качеството и прозрачност на всички дейности, свързани с лечение и психосоциална рехабилитация на зависимите, както и превенцията на тези разтройства.

Система, защитаваща всички зависими.

В този Фонд трябва да влизат: 1 процент от акциза на тютюневи и алкохолни изделия според чл. 53 от Закона за здравето, глоби, дарения, процент от конфискувани имоти на наркобосове в полза на държавата по така наречената „комисия Кушлев”.

Надяваме се на вашата подкрепа…

Подкрепа да помогнем на зависимите…

Заедно…

автор: Пенка Георгиева

С благодарност за отзивите:

http://www.rssbg.info/новина/КЗК-инициира-създаване-на-фонд-за-зависимостите/

http://www.health.bg/index.php?page=articles&id=11513

http://www.zdrave.net/Portal/News/Default.aspx?evntid=a6FDWXvQWHI%3D

http://svejo.net/story/parliament/790595-health-bg-fond-za-zavisimostite

http://www.cross-bg.net/sotzialni-deinosti/52-zdraveopazvane/1145014-patzientski-organizatzii-obezpokoeni-ot-lipsata-na-grizha-ot-strana-na-darzhavata-za-zavisimite

http://www.klassa.bg/news/Read/article/100923_Пациентски+организации+обезпокоени+от+липсата+на+грижа+от+страна+на+държавата+за+зависимите

http://novini.dir.bg/news.php?id=6806607

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.