Фестивал на терапевтичните общества – Раднево

На 28 май 2010 г. в гр.  Раднево се  проведе 38 фестивал на терапевтичните общества и 13-та конференция на Радневското психиатрично дружество, където присъства П. Георгиева, като член на УС на КЗЗ – Конфедерация Защита на здравето и зам. председател на Асоциация за превенция и работата със зависимости “Само днес”.

КЗЗ благодари на д-р Иван Добринов, психиатър в болницата за посрещането и съдействието.

Организатор на събитието беше Държавна психиатрична болница “Д-р Георги Кисьов” – Раднево.

В програмата беше включен семинар на тема: Ролята на пациентските организации, проведен в психиатричната болница, в отделението по зависимости с  пациенти,  психиатри, психолози и персонал.

На семинара бяха обсъдени проблемите на пациентите,  идеи за законодателни промени, работещи модели в Европа за лечение на зависими, мястото на църквата и вярата.

В рамките на майския фестивал бяха  представени театралния  спектакъл Вражалец от Ст. Костов, изложба от  от пациенти.

След обяд беше проведен семинар с теми:

1. Терапия на психичните разтройства

2. Клиника и терапия в психиатрията

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.