Среща на КЗЗ с проф. Борисова

Днес, 30 август 2010 г. Министърът на здравеопазването, проф. Борисова се срещна с представителите на Конфедерация „Защита на здравето” – КЗЗ, национално представена пациентска организация, Владимир Томов, Диана Хаджиангелова и Пенка Георгиева по повод на здравната реформа.

Основният въпрос беше каква е крайната цел на реформата и в какви срокове ще бъде проведена.

Бяха обсъдени проблемите с областната здравна карта и мястото на пациентските представители при взимане на решения относно преструктурирането на болничните заведения, спешната помощ и спешните отделения, промените в закона за създаване на работещ механизъм за събиране на здравните вноски, направленията и достъпът до специализирана помощ, клиничните изследвания и организацията на клиничните лаборатории, признаването на фелдшерите от закона и тяхното обучение за поемане на част от доболничната помощ, промяна в нормативната уредба за ТЕЛК и други законодателни промени.

Конфедерация „Конфедерация защита на здравето” вижда воля в ръководството на МЗ за реформи, желание за сътрудничество с пациентските организации като коректив и връзка с обществото.

Конфедерация „Защита на здравето” подкрепя ръководството на МЗ за провеждането на дългоочакваната здравна реформа при ясни регламенти, представени на обществена дискусия.

КЗЗ категорично подкрепя изготвянето Национална здравна карта, заедно с електронна здравна карта на пациента.


КЗЗ винаги е за отворен диалог с всички заинтересовани институции.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.