Социално-икономическите права на болните от Алцхаймер и Деменция и техните семейства

 

ПОКАНА

Работна среща на тема: Социално-икономическите права на болните от Алцхаймер и Деменция и техните семейства

Дата и място на провеждане: 8 февруари 2011 г.

в сградата на Столична Библиотека, зала „Вяра”, етаж 1

адрес: гр. София 1000, площад Славейков № 4

Начало 10,00 ч.

Имаме удоволствието да Ви поканим на информационна среща с представители на местната и централната власт и неправителствени организации на 8 февруари 2011 г. от 10,00 до 12,00 часа в сградата на Столична Библиотека (пл. Славейков №4), зала „Вяра”, ет. 1. Срещата е в рамките на проект „Няма време за губене” – Застъпническа кампания за социално-икономическите права на болните от Алцхаймер и Деменция и техните семейства”, с подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Институт „Отворено общество” – София. Проектът се изпълняван от Гражданско сдружение „Алцхаймер България” и Фондация „Състрадание Алцхаймер”.

В България над 100 000 души са засегнати от различни форми на деменции, като почти половината от тях са с болест на Алцхаймер.

В рамките на застъпническа кампания двете организации обединяват усилията си за повишаване обществената чувствителност по проблемите на болните и техните семейства и за предложения за адекватна защита на правата им, за качествени и достъпни социални и здравни услуги в България. Въпреки че засегнатите от болестта имат редица права като: основни граждански права и свободи, правото на социална закрила и на адекватен стандарт на живот, правото на здраве и качествени здравни услуги и правата на възрастните хора, те са жертва на множествена дискриминация и нямат ефективен достъп до изброените права.

Гражданско сдружение „Алцхаймер България” и Фондация „Състрадание Алцхаймер” предлагат информация, подкрепа и консултиране на болните от Алцхаймер и деменция и техните семейства. На срещата ще бъдат разпространени нови информационни материали за болестта и за правата на болните от Алцхаймер.

Работна програма на информационна среща

Програмата на срещата включва:

 Откриване на срещата. Представяне на проекта (Ирина Илиева, Изпълнителен секретар на Гражданско Сдружение „Алцхаймер България”, Таня Тишева – Фондация „Състрадание Алцхаймер”)

 Представяне на участниците

 Съществуващи политики и мерки за подкрепа болните и техните семейства в България. Проблеми и предизвикателства (Ирина Илиева, Таня Тишева)

 Прожектиране на филм за болестта на Алцхаймер (30 мин.)

 Дискусия за правата на болните от Алцхаймер и Деменция и за липсата на адекватни социални услуги в България и необходимостта от Национален план за борба с Алцхаймер/Деменция. Препоръки.

Надяваме се на вашето потвърждение за участие до 4 февруари 2011 г.

С уважение,

Ирина Илиева

Изпълнителен секретар на Гражданско

Сдружение „Алцхаймер България”

За контакти :

Ирина Илиева Таня Тишева

Гражданско Сдружение Алцхаймер България Фондация „Състрадание Алцхаймер”

02/ 470 64 48 02/ 963 53 57

0898 444 027 0888 870095

office@alzheimer-bg.org compassion.alz@abv.bg

http://www.alzheimer-bg.org/ http://alzheimerbulgaria.org

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.