Социално икономическата цена на Алцхаймер

Сдружение Алцхаймер проведе пресконференция на 27 април в БТА на тема:

Социално икономическата цена на болестта Алцхаймер.

Г-жа Ирина Илиева изнесе данни от проучване по проект “Няма време за губене”.

Цялото проучване можете да изтеглите   оттук.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.