КЗЗ обявява покана за участие по проект „Национална кампания за пациентски политики“

Сдружение „Конфедерация Защита на Здравето“ – София обявява покана за участие в процедура за избор на изпълнител на услуга по проект „Национална кампания за пациентски политики“

Логистично осигуряване на 28 събития за провеждане на информационна и застъпническа кампания, шест срещи на експертния екип и откриваща и закриваща конференция“по проект BG05/1841 „Национална кампания за пациентски политики“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по ФМ на ЕИП 20092014г.

Настоящата поръчка обхваща логистичното осигуряване на изброените по-горе събития чрез извършване на всички необходими подготвителни и технически дейности за нормалното и ефективно протичане на събитията. По-долу са представени конкретните задължения на изпълнителя относно всяко едно от събитията:

Дейсност 1: Логистично осигуряване на 28 събития на територията на град Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Перник, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол и Софийска област в рамките на информационната и застъпническа кампания по проекта.

В рамките на кампанията СНЦ „Конфедерация за защита на здравето“ ще проведе 28 събития на територията на 28 града в България. За всяко едно от събитията от изпълнителя се очаква да се осигури следното:

 • Продължителност: 1 ден;

 • Място на провеждане на събитието: на територията на град Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Перник, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол и Софийска област ;

 • Настаняване: единично хотелско настаняване за 3 експерта за 3 дни (3 нощувки);

 • Изисквания към хотела: хотел с категория минимум 3 звезди;

 • Прогнозен брой участници: 30

 • Наем на зала: за 1 ден. Залата следва да бъде с капацитет минимум 30 души, просторна и удобна за провеждане на интерактивни дейности;

 • Оборудване: Осигуряване на стандартно оборудване за 1 ден (екран, мултимедия, лаптоп, флипчарт, връзка с интернет);

 • Кетъринг и кафе: Осигуряване на 1 бр. кетъринг и кафе за 30 души, включващи кафе, чай, безалкохолно, минерална вода, дребни сладки за всяко събитие.

Дейност 2: Логистично осигуряване на 6 броя срещи на експертния екип по проекта:

В рамките на Дейност две ще бъдат проведени 6 срещи на експертния екип по проекта. За всяка една от срещите от изпълнителя се очаква да осигури следното:

 • Продължителност: 1 ден;

 • Място на провеждане на събитието: на територията на България

 • Прогнозен брой участници: 25-30

 • Наем на зала: за 1 ден. Залата следва да бъде с капацитет минимум 30 души, просторна и удобна за провеждане на интерактивни дейности;
 • Оборудване: Осигуряване на стандартно оборудване за 1 ден (екран, мултимедия, лаптоп, флипчарт, връзка с интернет);

Дейност 3: Логистично осигуряване на откриваща и закриваща конференция:

В рамките на Дейност 3 ще бъдат проведени откриваща и закриваща конференции по проекта. За всяка от коференциите от изпълнителя се очаква да осигури следното:

 • Продължителност: 1 ден

 • Прогнозен брой участници: 30

 • Наем на зала: за 1 ден. Залата следва да бъде с капацитет минимум 30 души, просторна и удобна за провеждане на интерактивни дейности;

 • Кетъринг и кафе: Осигуряване на 1 бр. кетъринг и кафе за 30 души, включващи кафе, чай, безалкохолно, минерална вода, дребни сладки за всяко събитие.

Прогнозна стойност в лева, 22 818.02 лв. без ДДС (когато е приложимо)

(в цифри) : 27 381.62 с ДДС

Критерият за оценка на офертите е най-ниска предложена цена.

Формулярите за участие се получават срещу заявка на мейла на КЗЗ: kzz@abv.bg 

Срокът за получаване на офертите е 10.08.2015 г., 17:00 ч.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.