Решението на Комисия по дискриминация за болните с деменция

Решението на Комисия по дискриминация за дискриминационното отношение към болните с деменция бе потвърдено от ВАС

 

Върховният административен съд ОТХВЪРЛИ жалбата на на министъра на здравеопазването срещу решение № 177 от 28.07.2010 год., постановено по преписка № 226/ 2009 год. на Комисията за защита от дискриминация в частта, в която е установено, че невключването на заболяването Алцхаймер и сходните нему заболявания в Списъка на заболяванията по приложението на Наредба № 38/ 2004 год. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично, представлява пряка дискриминация по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация по признак „увреждане“ и на жалбоподателя са дадени задължителни предписания по чл. 76, ал. 1, т. 1 от ЗЗДискр.

Министерството на здравеопазването бе ОСЪДЕНО да заплати на Комисията за защита от дискриминация направените по делото разноски.

Целият текст на Решението на ВАС  можете да изтеглите от  ТУК.

Leave a Reply