Решението на Комисия по дискриминация за болните с деменция

Решението на Комисия по дискриминация за дискриминационното отношение към болните с деменция бе потвърдено от ВАС

 

Върховният административен съд ОТХВЪРЛИ жалбата на на министъра на здравеопазването срещу решение № 177 от 28.07.2010 год., постановено по преписка № 226/ 2009 год. на Комисията за защита от дискриминация в частта, в която е установено, че невключването на заболяването Алцхаймер и сходните нему заболявания в Списъка на заболяванията по приложението на Наредба № 38/ 2004 год. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично, представлява пряка дискриминация по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация по признак „увреждане“ и на жалбоподателя са дадени задължителни предписания по чл. 76, ал. 1, т. 1 от ЗЗДискр.

Министерството на здравеопазването бе ОСЪДЕНО да заплати на Комисията за защита от дискриминация направените по делото разноски.

Целият текст на Решението на ВАС  можете да изтеглите от  ТУК.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.