Проектът „Дневни центрове за възрастни хора с деменция”

На 25.01.2011 г. от 12.00 ч. в залата за пресконференции на БТА

Гражданско сдружение „Алцхаймер България”

свиква пресконференция на тема:

Дневни центрове за възрастни хора с деменция.

Проектът „Дневни центрове за възрастни хора с деменция” е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Реализира се от Българска Туристическа Компания ООД , в партньорство с Гражданско сдружение „Алцхаймер България” в гр. София и гр. Банкя. Според официалната статистика, страдащите от деменция в България са 100 000 души, а приблизително още толкова ще развият заболяването до 5 години. Развитието на социални услуги в общността за семействата, които полагат грижи за болен с Алцхаймер или друга форма на деменция, е от изключителна важност заради непрекъснато нарастващата социална значимост на болестта. Разработването на социалната услуга „Дневен център за възрастни хора с деменции” е крачка към покриване на европейските стандарти за социални услуги.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.