Раздаване на сертификатите

КОНФЕДЕРАЦИЯ „ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО” ОТЛИЧИ ПЪРВИТЕ ФИНАЛИСТИ ПО ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПАЦИЕНТСКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

София, 18 декември 2009 г.

На официална церемония днес в БТА Конфедерация „Защита на здравето” връчи първите сертификати ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗА ЕФЕКТИВНОСТ на шест пациентски организации в усилията им за подобряване достъпа до съвременно лечение на пациентите в България. Отличени бяха финалистите от Програма за подкрепа на проекти на пациентски неправителствени организации в България, организирана в рамките на тазгодишната кампания “По-добри инвестиции за по-добро здраве” от Конфедерацията, с подкрепа на партньори.

Целта на програмата е чрез субсидиране работата на пациентските неправителствени организации да се активизира решаването на ключови проблеми в българското здравеопазване и да се даде възможност на организациите да бъдат естествен регулатор в изграждането на политиките в българското здравеопазване в бъдеще. Това е първата грантова схема за такъв род проекти, базирана на конкурсно начало. По програмата са кандидатствали 12 пациентски организации, като шест от тях получиха финансиране от по 2000 лв. Средствата ще субсидират избраните организации за дейности, насочени към решаване на проблемите на конкретна група от пациенти.

Проектите бяха оценени от независимо жури в състав:

  • Яна Пеловска – медиен експерт, Център за развитие на медиите
  • Боян Петров – алпинист и зоолог, Национален природонаучен музей
  • Инна Славова – преводач, Marianna Hill’s Interpretorium
  • Христина Ангелакова – оперна певица

На събитието присъстваха представители на КЗЗ, представител на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България – партньори на кампанията и официални гости от журитоЯна Пеловска и Христина Ангелакова – които представиха проектите и връчиха сертификатите.

Бяха представени за първи път 13 пациентски истории, заснети като част от кампания “По-добри инвестиции за по-добро здраве” 2009.

От Конфедерацията се надяват тази инициатива да продължи и през следващата година и да способства пряко за постигането на по-добри резултати в обществения дебат за подобряване достъпа до лечение на българските пациенти

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.