За кампанията

КАМПАНИЯ „ПО-ДОБРИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ” 2009
WWW.ISKAMZDRAVE.ORG

Ежегодно Конфедерация „Защита на здравето” (КЗЗ), заедно с партньори, организират информационна кампания, която работи в полза на интересите на пациентските организациии и популяризира дейността им. За втора година Конфедерацията провежда национална информационна кампания “По-добри инвестиции за по-добро здраве”, която цели да бъде платформа за послания към българските граждани за реално подобряване на достъпа на всички до ефикасно и съвременно лечение.
Този година кампанията поставя акцент върху утвърждаването на българските пациентски организации като естествени водачи и говорители по проблемите в здравеопазването. С подкрепата на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, всички пациентски организации бяха поканени да кандидатстват по проекти, насочени към решаване на проблемите на конкретна група от пациенти. Грантовите схеми бяха отворени и към пациентски организации, които не са членове на КЗЗ.

Регламент за участие в грантова схема “Програма за подкрепа на проекти на пациентски неправителствени организации в България”:
В грантовата схема се допуска да участва всяка неправителствена пациентска организация, която може да предостави информация за проект, способствал за решаването на проблем с достъпа до съвременно лекарствено лечение за група пациенти или предназначен за решаването на такъв проблем като условието е тези проекти да са реализирани в рамките на 2008/2009 г. или предстоящи да стартират до средата на 2010 г. Второ изискване е, че всяка кандидатстваща организация трябва да осигури представител от групата пациенти, чиито проблеми проекта адресира. Той участва в заснемането на кратък видео материал-интервю, в който следва да разкаже своята лична история, свързана с проблема и неговото решение.

Критерии за оценка:
Заснети са 13 кратки видео истории (от 3 до 5 мин. всяка) на пациенти от 12 организации, които ще бъдат качени на сайта на кампанията – www.iskamzdrave.org, в You Tube и Facebook. Те бяха разгледани от независимо жури, на което беше предоставено кратко резюме на дейността на организацииите, които са участвали.
Клиповете бяха оценени по следните критерии:
– Адекватност на темата – проблем или проблеми, отнасящи се до затруднен достъп на група пациенти до лекарствено лечение;
– Конкретност – проекти и инициативи, осъществили или предвиждащи конкретни мерки и действия, довели до подобряване на достъпа на група пациенти до лекарствено лечение;
– Гражданска активност – инициативата/проектът е показателен за начина на функциониране на гражданското общество – как неправителствените организации могат да влияят върху процесите на взимане на решения в полза на обществен интерес;
– Социална значимост – инициативата/проектът има или ще има позитивен ефект върху група пациенти, а не върху отделен индивид;
– Лична перспектива – представена е личната история на пациент или негов близък, който е засегнат от проблема и неговото решение;

Разпределението на безвъзмездната помощ по програма за подкрепа на проекти на пациентски неправителствени организации в България беше на стойност 12 000 лв. (6 субсидии по 2000 лева).

Списък на отличените пациентски организации:
 Български съюз на трансплантираните
 Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели
 Асоциация на родители на деца с епилепсия
 Асоциация на българите боледуващи от астма АББА
 Българска асоциация за невромускулни заболявания
 Национално сдружение за борба с хепатита “Хепасист”

Конфедерация „Защита на здравето” е най-голямата пациентска организация в България, обединяваща 25 организации на пациенти с различен тип заболявания, повечето от които социално значими като рак, диабет, астма, епилепсия, бъбречна недостатъчност, невромускулни заболявания, редки болести и др. Броят на реалните пациенти, които КЗЗ представлява надхвърля 1 000 000 души. Организацията е създадена с цел представителност на здравно осигурените български граждани в качеството им на пациенти, извън обвързаност с конкретно заболяване. КЗЗ е член на Европейския пациентски форум и от септември 2009 г. e първата национално представителна пациентска организация, получила сертификат от Министерство на здравеопазването.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.