Предложенията на КЗЗ, предоставени на Президента във връзка с консултациите за създаването на Обществен съвет към служебното правителство

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Като  национална организация, представляваща интересите на пациентите предоставяме на вашето внимание нашите действия, като изискваме:

В краткосрочен план:

  1. Обществен съвет към Президента, който да има  консултативни функции по въпроси касаещи пряко здравноосигурените и здравнонеосигурените граждани като след сформиране на правителство Обществения съвет да премине към Министерство на здравеопазването. (Мотиви – Не Президентът, а МЗ формулира, реализира и отговаря за здравната политика на страната);
  2. Достъп до лечение, който е свързан с премахване на лимитите на направления;
  3. Връщане на методиката за разпределението на средствата в болниците от 2012 година

 

В дългосрочен план:

  1. Изработване на Национални програми за профилактика на хроничните заболявания (Мотиви – чрез профилактични мерки, като възпитаването в здравословен начин на живот и хранене, стотици хиляди хора могат да се предпазят от редица социалнозначими хронични заболявания – Сърдечно Съдови Заболявания, Диабет, Рак, ХОББ и др…);

 

  1. Изработване на Национални регистри по основните хронични заболявания (Мотиви – тези регистри ще позволят РЕАЛНО планиране на средства и мерки за лечение по заболявания, по местоживеене, по необходими профилактични мерки и др. В момента всичко се определя “на тъмно” и затова парите никога НЕ стигат…!);
  2. Да се върне националния статут на Онкологичната болница в София (Мотиви – Ракът е национален проблем и отговорността е на държавата, а не на отделна болница);
  3. Отделяне на бюджета на НЗОК от общия бюджет на държавата. (Мотиви-стриктно спазване на плащанията на здравни вноски от страна на държавата)
  4. Раздържавяване на НЗОК. (Мотиви-Увеличаване на квотата на пациентите, основни вносители на здравни осигуровки);
  5. Намаляване на ДДС на лекарствата.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.