Пациентските организации и държавата за пръв път заедно в грижа за зависимите

 

 

 

Асоциация за превенция и работа със зависимости – АПРЗ „Само днес”,

Конфедерация „Защита на здравето”

Терапевтична общност „Ново начало” – Желяз Турлаков

организират пресконференция на тема:

Пациентските организации и държавата –

за пръв път заедно

за превенцията и лечението на зависимостите

Лечение на момичета и жени

Създаване на Фонд за превенция и лечение на зависимости – наркотици, алкохолизъм, тютюнопушене, хазарт, лекарствени средства и др.

С участие на:

д-р Даниела Дариткова, зам. председател на Комисия по здравеопазване към Народно събрание

г-жа Гергана Павлова, зам. министър на здравеопазването, национален координатор по наркомании

на 15 март 2011 г от 12 ч до 13 ч в БТА, гр. София,

бул. Цариградско шосе №49

Програма

1. Пациентските организации – за прозрачност и равнопоставеност на зависимите – г-жа Пенка Георгиева – Асоциация за превенция и работа със зависимости “Само днес”, г-н Владимир Томов – Конфедерация Защита на здравето

2. Държавата – законодателни промени, осигуряване на превенция и лечение на зависимите – д-р Даниела Дариткова, депутат и г-жа Гергана Павлова – зам. министър на здравеопазването

3. Терапевтичната общност – работеща програма в България – Желяз Турлаков – ТО Ново начало

4. Опитът за превенция и лечение на зависимости в Източна Европа – Павел Павлов, АПРЗ „Само днес”

5. Алкохолът и децата – г-жа Нешка Робева, треньор

6. Медиите и зависимостите – г-жа Марта Вачкова, журналист

7. Он лайн консултации на деца в риск – Ани Владимирова, психолог

8. Зависимостта при момичета и жени – Петя Радкова, психолог

9. Зависимостта като болест – Дейвид Йерохам, психиатър

На пресконференцията са поканени всички, които имат отношение към зависимостите – лекари, членове на Националния съвет по наркотични вещества, неправителствени организации, членове на междуведомствена работна група за създаване на Концепция за развитие на система за лечение и психосоциална рехабилитация на лица, зависими от наркотици.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.