НЗОК ще заплаща лечението на осем нови редки заболявания

Нови осем групи болести се включват в Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично. Това обяви на брифинг министърът на здравеопазването Десислава Атанасова.

Включените в Наредба № 38 заболявания са от групата на анемиите, за които се налагат чести преливания на кръв, Болестта на Помпе, заболявания на нервната система, сред които и Синдрома на Арнолд-Киаре, Булозната епидермолиза, Фамилна амилоидна полиневропатия, Псориазис, заболявания от групата на улцерозния колит и идиопатичен хипопаратиреоидизъм. 

Решението за домашното лечение на кои заболявания да плаща НЗОК е взето след редица срещи на експерти на МЗ и Касата с националните консултанти по различни специалности и след получаването на техните становища в писмена форма. За лечението на болестите, включени в Наредба №38, за тази година в бюджета на НЗОК са предвидени 40 млн. лв. Изчисленията сочат, че за новите заболявания ще са необходими около 5 млн. лв.

НАХРБ беше активен участник в процеса на уточняване на промените в Наредба 38 и изказва благодарността си към Министерство на здравеопазването и Национална здравноосигурителна каса за сътрудничеството. Предстои още доста работа в следващите месеци, преди пациентите реално да получат лечение.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.