Кръгла маса – Зависимостите…

КОНФЕДЕРАЦИЯ ”ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО”

АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И РАБОТА СЪС ЗАВИСИМОСТИ „САМО ДНЕС”

Конфедерация „Защита на здравето” – КЗЗ, първата национално представена пациентска организация, обединяваща стотици неправителствени организации, защитаваща правата на пациентите и Асоциация за превенция и работа със зависимости „Само днес” – АПРЗ

организират

Кръгла маса за зависимостите

на 15 юни от 11 ч. в БТА – гр. София, бул. Цариградско шосе във връзка с Международен ден за борба с наркотиците 26 юни

Светът без дрога – по-добро място за живеене

приет от Общото събрание на ООН през 1987 г.

Нека заедно изразим своята съпричастност и активна позиция в битката със зависимостите.

На Кръглата маса са поканени: г-жа Гергана Павлова, зам. министър на здравеопазването, членове на Националния съвет по наркотични вещества – Главния секретар на Министерство на вътрешните работи, зам. председателя на Държавна агенция ”Национална сигурност” и зам. министъра на правосъдието, Представители на Президента на Република България, на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Върховна касационна прокуратура, Национална следствена служба, зам. министрите на икономиката и енергетиката, финансите, външните работи, труда и социалната политика, земеделието и храните, отбраната, транспорта, образованието и науката, както и директор на Агенция “Митници”, директор на ГДБОП – МВР, директор на Национална служба “Полиция” – МВР, председател на Държавна агенция за младежта и спорта, директор на Национален център по наркомании и директор на дирекция ”Наркотични вещества” , проф. Милев, ректор на МГУ „Св. Иван Рилски” , доц. Иванов – декан МЕМФ, студенти от Студентски съвет, депутати от Здравната комисия, психиатри и психолози от цялата страна, пациентски организации.

Кръгла маса

Изграждане на ефективен модел за обхват, лечение, рехабилитация и ресоциализация на зависими пациенти

Теми:

1. Ролята на държавните институции. Намаляване на търсенето, намаляване на предлагането, намаляване на щетите. Г-жа Гергана Павлова, зам. министър на здравеопазването.

2. Успешни модели на лечение на зависими в Полша, Словакия. Павел Павлов, председател на Асоциация за превенция и работа със зависимости „Само днес”

3. Ролята на стандартите, добрите практики, доказано ефективните мултидисциплинарни подходи и адекватния контрол в лечението на зависими. Доц. Соня Тотева, национален консултант по наркология

4. Нуждата от изграждане в България на цялостен завършен модел за терапия на болни със зависимост към психоактивни вещества и техните семейства. Работа в мрежа.  Таня Кючукова, психолог

5. Икономическа ефективност на лечението. Алтернативно и кумулативно лечение при зависими правонарушители. Десислава Атанасова, депутат от ПГ на ГЕРБ

Темите само задават рамката и представянето ще бъде кратко, следва дискусия и всеки, който иска да изрази своята позиция ще има тази възможност.

Нашата цел е да разговаряме и да намерим заедно най-добрите решения.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.