Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика

Третата Национална среща по проекта

“ИНИЦИАТИВА ЗА ЗДРАВЕ И ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА”

се проведе в периода 19-21 април в гр. Русе в рамките  на Европейската имунизационна седмица с участието пациентската организация  Асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижа за децата  “Усмихни се” – г-жа Пенка Георгиева, член на  Конфедерация “Защита на здравето”.

Г-жа Пенка Георгиева – пациентска организация “Усмихни се” и г-жа Десислава Атанасова – председател на Комисия по здравеопазване към Парламента в ромската махала  “Трите гълъба”

 

 

Пленарната част на срещата – официално откриване

 

 

Г-жа Лили Асенова – пациентска организация, здравен медиатор, проф. Ивайло Търнев – създател на Национална медиаторска мрежа в ромската махала  “Трите гълъба” – гр.  Русе

 

Проектът се осъществява от Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет, с председател заместник министър-председател и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов, със съдействието на Парламентарната здравна комисия.

Партньори на Инициативата са: Министерството на здравеопазването, „Националната мрежа на здравните медиатори в България”,  Българското сдружение по ваксинопрофилактика,  община Русе.

Проектът „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика” е част от поредицата срещи, дискусии, обучения и публични изяви, свързани с профилактиката на инфекциозните заболявания в България. Той обединява усилията на държавния, частния и неправителствения сектор за подобряване на взаимодействието между здравните медиатори и представителите на Регионалните здравни инспекции, за постигането на по-добро покритие сред ромските общности с ваксините от националния имунизационен календар.

На срещата присъстваха: г-жа Десислава Атанасова – председател на Комисия по здравеопазване към Парламента, г-н Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, д-р Даниела Дариткова – зам. председател на Комисия по здравеопазване, г-жа Гергана Павлова – зам. министър на здравеопазването, д-р Зортев – зам. министър на здравеопазването, д-р Ангел  Кунчев – национален здравен инспектор, д-р Теодора Джалева –  директор на ИАТ, експерти в областта на вирусологията и имунопрофилактиката, депутати, посланици, представители на областната и общинската управа на гр. Русе.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.