Здраве и ваксинопрофилактика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Инициативата за здраве и ваксинопрофилактика” –

държавата и неправителствените организации ръка за ръка

На 30 – 31 октомври, в град Пловдив, хотел Дедеман Тримонциум се проведе втората двудневна национална среща на участниците в „Инициативата за здраве и ваксинопрофилактика”, където представител пациенските организации  бе г-жа Пенка Георгиева – Асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижи за децата “Усмих ни се”, член на Конфедерация “Защита на здравето”.

„Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика” се провежда под патронажа на Парламентарна здравна комисия, със съдействието на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси (НССЕДВ) към Министерския съвет, с председател заместник министър-председател и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов.

Партньори на инициативата са Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, „Националната мрежа на здравните медиатори в България”, Българското сдружение по ваксинопрофилактика, Националното сдружение на общо практикуващите лекари в България, Сдружение „Хигия +”, община Пещера и с подкрепата на фармацевтичната компания ГлаксоСмитКлайн.

Ние, като неправителствени пациентски организации подкрепяме основния мотив на инициативата, че ваксинирането по имунизационен календар е право на всяко българско дете, но не всички имат достъп до нея, особено малцинствените групи поради недостатъчна информираност и липса на разбиране по темата. Тези недостатъци се превръщат в проблем за цялото общество. „Инициативата за здраве и ваксинопрофилактика” доказа на практика, че този проблем е преодолим, когато се обединят усилията на общопрактикуващите лекари, РИОКОЗ и здравните медиатори.

Обсъдени беше бъдещи съвсеместни дейности между най-голямата и първа национално представена пациентска организация Конфедерация „Защита на здравето” и Националната мрежа на здравните медиатори.

Участваха: Д-р Даниела Дариткова, заместник-председател на парламентарната здравна комисия, която заяви, че превенцията на инфекциозните заболявания е приоритет в работата на парламентарната здравна комисия; д-р Тенчо Тенев – главен държавен здравен инспектор, който изтъкна, че доброто сътрудничество между общините, където има здравни медиатори е гарант за упешна каксинопрофилактика; д-р Нели Нешева, директор на НЗОК, проф. Мира Кожухарова, национален консултант по епидемилогия, г-н Георги Кръстев, зам. председател на Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси, д-р Ангел Кунчев, диреначалник отдел на „Надзор на заразните болести” към МЗ, доц. Генев, председател на българското педиатрично дружество, г-жа Илияна Малинова, зам. изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагате, д-р Любомир Киров, председател на сдружението на общопрактикуващите лекари, д-р Маша Гаврилова, представители на парламентарната комисия: доц. Геновева Алексиева, д-р Лъчезар Иванов, д-р Симеонова и др.

Професията „здравен медиатор” не е нова в Европа. Държавата осигурява делегирани бюджети за заплати на здравните медиатори, а кметовете на общини все повече се убеждават в ползата от сътрудничеството си тях. През 2009 г. със собствени средства общините са обучили и сертифицирали 19 здравни медиатори, а през 2010 г. – 22. „Разкриването и поддържането на щатове за здравни медиатори на територията на повече общини с компактно ромско население се превръща във важна задача за местната власт. Това е и основа да се улесни работата на общопрактикуващите лекари в тези райони. Изграденият модел на партньорство в рамките на Инициативата трябва да послужи като пример за съвместна работа и в други области.” – каза Росица Иванова – държавен експерт в Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси към Министерския съвет.

На територията на 55 общини работят 106 здравни медиатори и там, където ги има, проблемите с ваксинирането на етническите общности успешно се преодоляват. Здравните медиатори работят все по-ползотворно с общопрактикуващите лекари и РИОКОЗ за превенция на ваксино-предотвратими заболявания и този успешен модел трябва да се разширява, за да обхване цялата страна.

За необходимостта и безопасността на ваксините говори доц. Генев. През 2009 година 1 211 755 деца са били имунизирани, като само при 25 от тях са регистрирани негативни реакции, което е 0.002 на хиляда деца. Това са пренебрежимо ниски данни, особено като се има предвид, че 24 000 деца са били хоспитализирани в резултат на епидемиата от морбили, като 24 от тях са починали.

Илиана Малинова – зам.директор на Агенция за социално подпомагане, подчерта необходимостта от имунизация на децата от домовете срещу HPV вируса. „Държавата трябва да се погрижи за тези деца, лишени от родителски грижи и да осигури средства за тяхната васкинация, тъй като те са рискова група.”

„Инициативата за здраве и ваксинопрофилактика” показва на практика, че само общите, системни и целенасочени действия на държавата, неправителствения и частния сектор могат да доведат до по-добра интеграция и повишаване на качеството на живот на етническите общности у нас” – заяви Георги Кръстев, заместник-председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерски съвет.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.