Aсоциация на Родителите на Деца с Епилепсия

Представляващ организацията:
Веска Събева
Председател на АРДЕ и УС


Координати :
гр.София, ж.к. Стрелбище, бл.10, вх.Г
гр.София п.к.1000, ул.Триадица №5Б, ет.6, офис 602
Е-mail: frde@dbv.bg , www.frde.org, тел. 02 4 833 594
Офис секретар: 0884 937 752
Председател: 0889 297 105

===================================================================

Асоциация на родители на деца с епилепсия е Национално представителна организация, член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждане към Министерски съвет. Регистрирана е през 1998 г. Членове на организацията са 1002 родителя. По национален консенсус на невролозите в България засегнатите от проблема са около 80 000, от тях над 25 000 са децата.
Основна цел на организацията е защита правата на епилептично болни деца, възрастни и техните семейства в областа на достъп до съвременно и достъпно лечение, интеграция в училища, на работното място и преодаляване на стигмата към заболяването.
Дейности: Психологична помощ за деца с епилепсия и техните родители, чрез метода”Водене на случай”
Посредничество при намиране на работа
Контакти с институциите на всички нива и защита правата в областите на здравеопазването, образованието, достъпността и др.
Групи по интереси за децата
Спортни дейности
Обучителни семинарии в страната и консултации от специалисти невролози
Информиране за заболяването

Сътрудничество:
Световно бюро по епилепсия
Европейски клон за борба с епилепсията

===================================================================
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.