Фондация „Природа и здраве за България”

Представляващ организацията:

Росица Камараш

Изпълнителен директор

Координати:

гр. София 1359,  ж.к.”Люлин”,  бл.432,  вх.Б,  ет.6,  ап.29, 0884908679, 0879 272 406

и-мейл: zdrave_bg@abv.bg

========================================================================

Фондация “Природа и здраве за България” е неправителствена пациентска организация с идеална
цел в обществена полза, създадена, за да съдейства  за превенция, лечение и ресо-
циализация на хората с хранителни разстройства /анорексия и булимия нервоза/ и да подпомага
социалната интеграция и личностната реализация на децата с увреден слух.
Брой болни: 150-200 хиляди
Брой членове: 209
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ
– Защита на интересите на пациентите и правото им да бъдат лекувани
– Осигуряване на съдействие за правилно, точно и навременно лечение на хранителните
разстройства /ХР/
– Представляване на членовете пред институциите и отстояване правата на засегнатите от
болеста /ХР/
– Организиране на публични дискусии, пресконференции, образователни програми
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХРАНИТЕЛНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА
– Събиране и предоставяне на информация относно ХР и болните от ХР
– Създаване и разпространение на рекламни и информационни материали
– Привличане и обучение на още специалисти към създадения Мултифункционален екип, необходим
за изпълнение на целите на Фондацията и за най-пълноценно лечение на ХР

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
– Организиране на благотворителни акции за набиране на средства за нуждаещите се членове
– Провеждане на акции за приобщаване в обществото на хора, болни от ХР, техните семейства и всички заинтересовани лица
– Участие в проекти на правителството и неправителствени организации в области, сходни с целите на Фондацията
=========================================================================

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.