Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение – АРДНЗ

Представляващ организацията:

Лазар Живанкин –  Председател на УС на АРДНЗ

Координати:
София 1229,    бул. Ломско шосе  №177

тел. 0888 26 86 23
И-мейл:  lazar582002@yahoo.com

===================================================================

АРДНЗ е учредена през 1994 година. Същата година е призната за национално представена организация и става член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет.


От самото учередяване АРДНЗ  насочва своите усилия за:

• Защитава правата на деца с нарушено зрение.
• Осигуряване средства за лечение в страната и чужбина.
• Осигурява средства за рехабилитация и терапия.
• Осигурява средства за допълнителна преподавателска дейност.
• Осигурява средства за издаване и адаптиране на учебници и учебни пособия.
• Осигурява специализиран превоз на деца с нарушено зрение.
• Подпомага интегрираното обучение на деца с нарушено зрение.
• Подпомага културно-музикалната дейност на деца с нарушено зрение.
• Организира обучителни семинари за родителите на деца с нарушено зрение.

Сътрудничество:
T.E.A.M. – Eвропейски форум на родителите на деца с нарушено зрение.

===================================================================
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.