Асоциация на българите, боледуващи от астма – АББА

Представляващ организацията:

Диана Ангелова Хаджиангелова – Председател на АББА

Координати:

гр. София 1000, ул.Триадица 5 Б, ет.ІІІ, офис 317

мобилен: 0878 831 226
asthma.@mail.bg,  www.asthma-bg.com

===================================================================

Асоциацията на българите боледуващи от астма е гражданско сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза – защита на правото на боледуващите от астма и болести на дихателните пътища на пълноценна трудова дейност и по-добро качество на живот, стимулиране инициативата и активността на болните за отстояване правото им на здравеопазване по европейски и световни стандарти, повишаване здравната им и гражданска култура.
Асоциацията на българите боледуващи от астма е учредена през 2002 г. и е регистрирана от Софийски градски съд на 25.06.2002 г. Създаването на такава асоциация бе продиктувано от продължаващата и задълбочаваща се криза в здравеопазването, неравностойната позиция, в която се намираха болните с тази диагноза, недостатъчната информация, която има обществото, както и тревожния факт, че това е най-честото хронично страдание в детска възраст.
Асоциацията се стреми да разшири достъпа на болните до ефикасни и съвременни форми на диагностика, лечение и профилактика. Наша цел е и поощряване обучението и повишаване квалификацията на лекарите за подобряване на контрола и лечението на болести на дихателната система – астма, хронична обструктивна белодробна болест /ХОББ/ и др.
Освен ежедневните срещи с пациенти, системната работа с институциите за подобряване на нормативната база, здравната и лекарствена политика при лечението на бронхиалната астма, АББА има за дейност и издаването на бюлетин и други информационни материали разпространявани безплатно, организирането на ежемесечни срещи в цялата страна, които дават възможност на пациентите да общуват в равностойна среда и да споделят проблеми.

От 2003 г. АББА е член на Европейската Федерация за Астма, Алергии и Респираторни заболявания (EFA). Това партньорство ни спомага в нашите стремежи за достигане на европейските стандарти при профилактиката и ранната диагностика, защита на правата на пациента, достъпно за всички съвременно лечение и социална адаптация.
===================================================================

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.