Асоциация за превенция и работа със зависимости „Само днес”

Асоциация за превенция и работа със зависимости “Само днес”

Представляващ организацията:
Павел Павлов, Председател на Управителния съвет

Координати :

Сайт:  http//zavisimostite.com/
Адрес за кореспондция:  гр. Добрич 9300 Централна поща, п.к. 202

Павел Павлов GSM: 0888 378 983; samo.dnes@gmail.com

Лице за контакт: П. Георгиева, зам. председател на УС, GSM: 0886 437 609; samo.dnes@gmail.com


===================================================================

Целите на Асоциацията са:
1. Да инициира и участва в обществени дебати и диалог с институциите във връзка с проблемите на зависимостите в България.
2. Да подпомага подобряването на нормативната уредба относно зависимости чрез участие в изготвянето на проекти за изменения и допълнения в нормативните актове, свързани с държавната социална и здравна политика.
3. Да осъществява връзка между гражданското общество и институциите в страната по отношение на проблемите, свързани със зависимости в България.
4. Да осъществява първична превенция в училища, сред малцинствени групи и хора с рисково поведение.
5. Да разработва на програми за терапевтични групи за лица, лишени от свобода.
6. Консултиране на употребяващи или зависими към психоактивни вещества или алкохол, както и техните родители, семейства и близки.
7. Рехабилитация и ресоциализация на зависими личности.

8 . Да работи с дисфункционални семейства и с деца от такива семейства.

Сътрудничество с:  Фондация „ Стефан Батори” – Полша

===================================================================

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.