Алцхаймер България

Представляващ организацията:

Ирина Илиева – Изпълнителен секретар на Гражданско сдружение Алцхаймер България

Координати:
гр. София 1000,  ул. Бачо Киро  16
989 45 39;   470 64 48;   0898 444 027
и- мейл:  office@alzheimer-bg.org
www.alzheimer-bg.org
Лиица за контакт :
Ирина Илиева – Изпълнителен секретар – 0898 444 027

Таня Тишева – Координатор – 963 53 57

=====================================================================

АЛЦХАЙМЕР БЪЛГАРИЯ  е организация с идеална цел,  в обществена полза,  която обединява усилията на семействата с болен и професионалистите за подобряване живота на болните от Алцхаймер и сходни заболявания.

Основните цели на Гражданското сдружение Алцхаймер България са:
1. Да осъществява публично представителство и защита на интересите на болните от Алцхаймер и сходни заболявания и техните семейства.
2. Да насочи усилията към съвместна дейност при превенцията, своевременната подкрепа, разбиране, помощ и взаимопомощ на семействата с болни от Алцхаймер и сходни заболявания.
3. Дa осигурява обмен на информация по въпросите, свързани с проблемите на болните от Алцхаймер и сходни заболявания, и техните семейства.


В сдружението членуват физически и юридически лица, като болница, институт и частни компании. Активните членове на сдружението са 29, а пасивните 415. След проведено епидемиологично проучване през 2008 г. се прие, че в страната има 100 000 болни с деменция, от които 50 000 са с болест на Алцхаймер.

Сътрудничество:
Гражданско сдружение Алцхаймер България е член на Alzheimer Europe –  (европейската мрежа от организации, които работят за болни с Алцхаймер и сходни заболявания и техните семейства).

====================================================================

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.