Пълноправни членове

Mtr valign=”top”>

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ОРГАНИЗАЦИЯТА КООРДИНАТИ
Асоциация „Аутизъм” Мирена Велкова гр. София

тел 02 979 01 68, GSM 0888 204 080

E-mail: mirenavelkova@yahoo.com

Асоциация на българите, боледуващи от астма Диана Хаджиангелова гр. София

GSM 0878 831 226

E-mail: asthma@mail.bg

www.asthma-bg.com

Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение Лазар Живанкин гр. София

GSM 0888 268 623

E-mail: lazar582002@yahoo.com

Българска асоциация „Диабет”

Адриан Стоев тел./факс 931 07 79,

GSM 0888 805 408

GSM 0896 823 930, 0893 624 142

E-mail: badiabet@abv.bg

www.badiabet.com

Българска асоциация за невромускулни заболявания /БАНМЗ/ Виолета Антонова

гр. София

тел. 936 04 49, т/ф 936 26 88,

GSM 0888 240 652

E-mail: banmz@abv.bg

Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/

Петко Кенанов гр.София

GSM 0897 892 751

E-mail: peshoke@abv.bg

Българско сдружение Детска Церебрална Парализа

Наталия Идакиева GSM 0885 900 747

E-mail: kultura1@mail.bg

Национална асоциация на жените с онкологични заболявания в България / НАЖОЗ/ Янка Великова Порязова-Георгиева гр. Варна

GSM 0889 514 861

E-mail: sjozts_varna@abv.bg

Aсоциация на Родителите на Деца с Епилепсия Веска Събева гр. София

GSM 0889 297 105; 4 833594

E-mail: frde@abv.bg

www.frde.orgФондация „Природа и здраве” Росица Камараш гр. София

GSM 0884 908 679

E-mail: zdrave_bg@abv.bgОрганизация на Таласемиците в България

Драгомир Славев гр. София

GSM 0886 839 195

E-mail:  otbilgaria@yahoo.com

www.otbilgaria.com

Асоциация за превенция и работа със зависимости „Само днес”

Павел Павлов гр. София

GSM 0888 378 983

E-mail: samo.dnes@gmail.com

Пациентска асоциация за репродуктивно здраве „Усмихни се” Пенка Георгиева гр. София
GSM 0886 437 609, 0878 437 600

E-mail: usmihnise@usmihnise.com

http://usmihnise.com/

Алцхаймер България

Ирина Илиева гр. София

Tel. 0989 45 39 GSM 0898 444 027

E-mail: office@alzheimer-bg.org

www.alzheimer-bg.org

Национален алианс на редките заболявания

Владимир Томов гр. София

GSM 0888 323 748

E-mail: tomov@raredis.org

Съюз на военноинвалидите и

военнопострадалите

Петър Велчев гр. София

тел 02/9888148 факс 02/9863540

GSM 0878 942 166 ; 0887 928 884

svivp@abv.bg

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.