Кандидатстване

В Конфедерация “Защита на здравето”   могат да кандидатстват неправителствени организации – ЮЛНЦ,  регистрирани в обществена полза, ангажирани със здравеопазването.

Име на организацията*

Име на председателя*

E-поща на председателя*

Телефон на председателя*

Кратко описание на дейността*

* Задължителни полета

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.