Доц. Соня Тотева – Национален консултант по наркология

Конфедерация “Защита на здравето ”  – КЗЗ и Асоциация за превенция и работа със зависимости “Само днес” благодарят за ангажираността на проф. Власковска, зам. министър на здравеопазването към проблемите на зависимите към алкохол и наркотици.


След редица проведени срещи с проф. Власковска и обсъждане на възможните механизми за преодоляването на проблемите на зависимите Конфедерация “Защита на здравето” издигна кандидатурата на доц. Соня Тотева за Национален консултант по наркология.

Поздравяваме доц. Тотева и и пожелаваме успех.

След проведена среща  на представители на Конфедерация “Защита на здравето” –  П. Павлов, председател на Асоциация за превенция и работа със зависимости  “Само днес”, П. Георгиева член на УС на КЗЗ и    д-р Иван Добринов, консултант по зависимостите  на КЗЗ  с доц. Тотева бяха обсъдени бъдещи съвместни инициативи на Конфедерацията и ангажираните структури в държавата.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.