Омбудсман на Р България

Националният омбудсман е независим висш държавен орган, който се

застъпва за правата на хората, когато те са нарушени от органите на

властта и от структурите, които предоставят обществени услуги. Сред

тези обществени услуги е и здравеопазването.

Жалба или сигнал до омбудсмана се подава в свободна форма по

пощата или лично в постоянната приемна на институцията на адрес:

София, ул. „Джордж Вашингтон” 22, както и онлайн на интернет адрес:

www.ombudsman.bg или по електронна поща: priеmna@ombudsman.bg.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.