Закони в България

Конституция на Република България

Закон за здравето

Закон за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване

Закон за правата на човека

Закон за лекарствените средства в хуманната медицина

Закон за бюджета на НЗОК 2009  г.

Закон за здравното осигуряване

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Закон за трансплантации на органи, тъкани и клетки

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.