Уводни думи

 

Конституция на Република България
чл.52, Чл. 52. (1) Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.

(2) Здравеопазването на гражданите се финансира от държавния бюджет, от работодателите, от лични и колективни осигурителни вноски и от други източници при условия и по ред, определени със закон.

(3) Държавата закриля здравето на гражданите и насърчава развитието на спорта и туризма.

(4) Никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни мерки освен в предвидените от закона случаи.

(5) Държавата осъществява контрол върху всички здравни заведения, както и върху производството на лекарствени средства, биопрепарати и медицинска техника и върху търговията с тях.Животът и здравето на гражданите са висша ценност, прогласена в Коституцията на България. Дълг на държавата е да гарантира по най-добър начин достъпа на гражданите до здравно обслужване.

– Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ,  безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.
–  Здравеопазването на гражданите се финансира от държавния бюджет, от работодателите, от лични и колективни осигурителни вноски и от други източници при условия и по ред, определени със закон.
– Държавата закриля здравето на гражданите и насърчава развитието на спорта и туризма.
– Никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни мерки освен в предвидените от закона случаи.
– Държавата осъществява контрол върху всички здравни заведения, както и върху производството на лекарствени средства, биопрепарати и медицинска техника и върху търговията с тях.

Правилата, по които работи системата на здравеопазването, са описани основно в Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Националния рамков договор и приложенията към него, както и в инструкции на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и в наредби на Министерството на здравеопазването. Тези документи са достъпни и в интернет.

Всеки гражданин на Република България има право да бъде информиран, има право да търси второ мнение при недостатъчно за него информация, както и отказ от лечение, процедури и т.н.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.