При стоматолога

Всеки пациент има право да си избере стоматолог и има право да го сменя за всяка отделна процедура. За този избор не е необходимо да се попълват допълнителни регистрационни форми, а се показва при всяка процедура здравноосигурителната книжка при желание за ползване на отстъпките, които получават здравноосигурените лица.

Право на информация

Право на осигурените лица е да получат предварително информация за пакетите от услуги, отпускани от НЗОК, от които биха желали да се възползват. След извършване на манипулацията пациентът е длъжен да представи своята здравноосигурителна книжка, в която стоматологът да отбележе своите данни, подпис и печат, код на дейността и код на съответния зъб и дата на извършване.

Какво получават безплатно здравноосигурените лица?

Лица под 18 години

Лицата под 18 години имат право на един обстоен стоматологичен преглед със снемане на зъбен статус и четири лечебни дейности, от които две са лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб.

 Лица над 18 години

Лицата над 18 години имат право на един обстоен стоматологичен преглед със снемане на зъбен статус и две лечебни дейности.

Бременни жени

Бременните жени получават още един обстоен стоматологичен преглед със снемане на зъбен статус.

Деца до 18 години, бременните и  освободените по ЗЗО и списъка на НЗОК, не заплащат потребителска такса.

Здравноосигурените лица имат право при необходимост да направят секторна рентгенография на зъби и ортопантомография, назначени с направление за медико-диагностична дейност от стоматолог,  заплащани от Националната здравноосигурителна каса.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.