При лекаря

Задължения на общопрактикуващия лекар

Личният лекар/общопрактикуващ/, известен още като GP, е този, който осъществява връзката между пациента и останалите специализирани лекари, болниците, аптеките и тн.
Всеки здравноосигурен пациент избира свой личен лекар, който има право да сменя на всеки 6 месеца. Осигурените лица заплащат единствено потребителска такса и така си осигуряват 24-часова медицинска помощ. Личният лекар е длъжен да прави домашни посещения и също така да завежда диспансерни пациенти/хронично болни/. На видно място трябва да е упоменато, в случаите, когато не е на разположеине на своите пациенти, към кой друг лекар или медицинска практика да се обърне всеки негов здравноосигурен пациент, който има нужда.

Смяна на личен лекар:

В общия случай
Личният лекар може да се сменя всяка година в периода 1-30 юни и 1-31 декември. Процедурата е следната: закупува се талон-формуляр от специалните медицински книжарници, занася се при новоизбрания като пред него се попълват неговите и своите лични данни. Също така се представя здравноосигурителна книжка или в случай на липса на такава се представя третия екземпляр от регистрационната форма на първоначалния избор.

• Книжарници за медицинска документация:
XXII ДКЦ – София, ул.”Николай Коперник” №9
XXIX ДКЦ – София, кв.”Мотописта”, ул.”Георги Измирлиев” №8

При промяна на адресната регистрация
При промяна на адресната регистрация на пациент, той има право да смени своя личен лекар по всяко време на годината. Процедурата е следната: Попълва се регистрационната форма за първоначален избор на личен лекар (получава се от районната здравноосигурителна каса).

Профилактичен преглед:
Всеки здравноосигурен пациент има право на профилактичен преглед един път в годината. Процедурите, които включва са различни спряма пола и възрастта.

Всеки има право на:
• Изчисляване на индекс на телесната маса
• Оценка на психичен статус
• Изследване на остротата на зрение
• Измерване на артериално налягане
• Електрокардиограма
• Изследване на урина с тест-ленти за: глюкоза, протеин, уробилиноген/билирубин, киселинно-алкално равновесие, кетонни тела
• Определяне на кръвна захар с глюкомер

За хора над 30 години допълнително:
• Изследване за окултни кръвоизливи в изпражненията
• Изследване на хемоглобин, хематокрит, еритроцити, левкоцити, диференциално броене на левкоцити, СУЕ – /веднъж на 5 години за хора от 31 до 45 години; веднъж на 3 години – над 46 години; /
• За жени – Цитонамазка и изследване на млечни жлези чрез опипване – /веднъж на 2 години за жени от 31 до 45 години; всяка година мануално изледване на млечни жлези и веднъж на две години цитонамазка за жени от 46 до 65 години/

 

Освен профилактични прегледи личният лекар е длъжен да изпрати рискови пациенти на преглед веднъж годишно при съответния специалист.

Извънболнични специалисти:
По преценка на личния лекар той издава направление за специалист /кардиолог, гинеколог, уролог, ендокринолог и тн./. С това направление пациентът отива в избрано от него лечебно заведение, при избран от него лекар и важи на територията на цялата страна. Талонът важи за специалисти, работещи с НЗОК. При желание за посещение на друг лекар, който няма договор с НЗОК, лечението се заплаща.

Пациентът има право да получи специализирана помощ в дома си в случай, че лекарят е повикан за консултация от ОПЛ, който е преценил, че състоянието на пациента не позволява да посети кабинета на специалиста, както и когато лицето е лекувано от него и се налага повторно посещение в дома на пациента.

Срок на валидност на направленията
Лекарят издава „Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” – талон №3 или „Медицинско направление за високоспециализирана медицинска дейност” – талон №3А. Срокът на валидност и на двете направления е 30 календарни след от издаването им и до 45 дни от първия преглед пациентът има право на вторичен преглед. При талон №3А в срок от 30 дни пациентът трябва да е уговорил точен ден и час в съответно лечебно заведение.

Талонът за лабораторни изследвания №4 – „Медицинско направление за медико-диагностична дейност”, се издава от личния лекар или от специалист и е валидно до 30 дни.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.