За какво плащаме?

За всяка визита при лекар и зъболекар се плаща задължителна потребителска такса:

 • Таксата е  в размер на 1% от минималната работна заплата. В момента това прави 2,40 лв.
 • Такса се плаща и за всеки ден престой в болница – тя е 2% от минималната заплата, т.е. 4,80 лв.
 • Ако ви се налага лечение над 10 дни в рамките на годината, не заплащате потребителска такса за престоя си след 10-ия ден.
 • Трябва да се знае, че потребителска такса се заплаща за оказаната медицинска помощ, а не за среща с лекаря.
 • Навършилите 60 години за жените и 63 години за мъжете, заплащат сумата от 1 ле

При изследване в лаборатория за вземането на биологичен

материал се плаща еднократна сума, определена от лабораторията. Тази цена, независимо

от броя на изследваните показатели, не може да бъде по-висока от 2 лв.!

Когато се плаща тази сума, лабораторията не може да ви иска и

потребителска такса отделно. Тя се плаща само в лаборатории, които не

удържат сума за вземане на биологичен материал.

И двете такси обаче не важат за хора без доходи, настанени в домове за

деца и юноши, в домове за деца от предучилищна възраст и в домове за

социални грижи.

Лекарят, зъболекарят или лабораторията трябва да издават на пациента

документ за заплатените като потребителска такса суми.

Когато на пациента се взема биологичен материал, лабораторията може да определи цена, като сумата се заплаща от лицето. Цената се определя от изпълнителя и не може да бъде по-висока от 2 лв.

Важно за пациентите е да знаят, че определената от лабораторията цена до 2 лева важи за едно посещение, независимо от броя на изследванията.

В лабораториите, които са определили цена за вземане на биологичен материал пациента не заплаща потребителска такса.

Списък и цени на медико-диагностичните дейности, заплащани от НЗОК в полза на задължително здравно осигурените лица може да намерите на адрес:

От потребителска такса са освободени:

 • Деца до 18-годишна възраст;
 • Бременни и родилки до 45 дни след раждането;
 • Неработещи членове на семейството, регистрирани в бюрото по труда, независимо дали получават обезщетение.
 • Пострадали при отбраната на страната.
 • Ветерани от войните, военноинвалиди.
 • Задържани под стража или лишени от свобода.
 • Социално слаби, получаващи помощи според Правилника за социално подпомагане.
 • Граждани без доходи, живеещи в домове за социални грижи.
 • При ракови заболявания.
 • При заболявания с тежка степен на намалена работоспособност – степен на инвалидност (след инфаркт, инсулт, при туберкулоза, диабет с усложнения, астма, вродени аномалии, множествена склероза, психични заболявания и др.)
 • Медицински специалисти, както и завършилите медицински училища.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.