Защита

Защита на правата по общия ред:
При нарушение на вашите права като здравноосигурен можете да
подадете писмена жалба до директора на Районната
здравноосигурителна каса (РЗОК) или до Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК).
Тя е на адрес: София 1407, ул. „Кричим” № 1.
Освен това можете да отидете в приемната на своята РЗОК или да се
консултирате по телефона в съответния отдел за работа с граждани.
Приемната на НЗОК в София се намира на ул. “Любата” №15.
Горещият телефон за сигнали и въпроси на НЗОК е 0800-14-800 с
цената на градски разговор.
Добре е жалбата да се подаде и до Районния център по здравеопазване,
който е местната структура на Министерството на здравеопазването.
Адресът на софийския център е: София 1123, ул. „Димитър Греков” 2.
Министерството назначава комисии за проверки при т.нар. случаи на
лекарска грешка. То се занимава с жалбите, които засягат качеството на
медицинската помощ. Адресът е: София, пл. „Св. Неделя” 5.
Копие от жалбата се подава и до Районната колегия на Българския
лекарски съюз (БЛС) – местната структура на съсловната организация.
Засега БЛС е единствената институция, която е определена да се
занимава с етичните нарушения чрез своите регионални и централна
комисия по лекарска етика. Това означава, че ако пациент се оплаква от
грубо отношение от страна на лекар, трябва да подаде жалбата в БЛС, а
не в здравното министерство.

Защита на правата на пациента, осъществявана от националния
омбудсман:
Националният омбудсман е независим висш държавен орган, който се
застъпва за правата на хората, когато те са нарушени от органите на
властта и от структурите, които предоставят обществени услуги. Сред
тези обществени услуги е и здравеопазването.
Жалба или сигнал до омбудсмана се подава в свободна форма по
пощата или лично в постоянната приемна на институцията на адрес:
София, ул. „Джордж Вашингтон” 22, както и онлайн на интернет адрес:
www.ombudsman.bg или по електронна поща: priеmna@ombudsman.bg

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.