Втора Балканска пациентска среща „По-добра комуникация – по-добро лечение”

През 2007 г. в България е учреден Национален алианс на хора с редки болести  /НАХРБ/. Сдружението обединява 51  редки заболявания и е свързващо звено между хората с редки болести и общественоздравната система.

С активното участие на НАХРБ бе приета Национална програма за редки болести 2009г. – 2013 г. Това постави България на челно място в процеса на промяна, свързана с отношението на обществото към хората, засегнати от редки заболявания.

От 2012 година Организацията постави за цел да разшири формата в който се развива до момента . Това е естестевен резултат от успешната дейност на Национално ниво и от голямата диференциация между здравните системи на страните членове на Европейския съюз .

Още в самото начало на своята дейност НАХРБ представи пътя на своето развитие в международни срещи на ниво Балкански полуостров – Сърбия , Македония , Хърватско , Румъния . В следствие на което, в изброените държави, бяха организирани и започнаха своето развитие, обединения на пациенти засегнати от редки заболявания .

НАХРБ организира и представи своя опит в първите Национални конференции по редки болести в Русия, Грузия и Турция .

През Юни 2012г. бе организирана Първата среща на Евроазиатски Алианс по редки болести в Москва. Организацията е със седалище в София.

За постигане на още по – голяма ефективност чрез обмяна на опит и обединяване на усилията, НАХРБ ще бъде инициатор и организатор на Втора Балканска пациентска среща „По-добра комуникация – по-добро лечение”.

Събитието ще се проведе в София Парк-хотел „Москва” 20-21 Април 2013 г.

Ще бъдат поканени водещи представители на пациентското движение от Европейски международни организации .

Ще присъстват представители от Балканските държави – Гърция , Румъния, Турция , Хърватско , Черна гора , Словения , Сърбия , Босна и Херцеговина , Македония, Албания.

Поканени са представители от Англия, Франция, Русия и Норвегия.

Водещи специалисти по редки болести ще представят постижения в областта на лечението.

Очаквания брой на участниците – 200 души .

Ще се даде гласност на наболели въпроси. Ние искрено вярваме, че диалогът е първата крачка към решаването на проблемите свързани с редките болести. Това е и основната задача на Алианса – утвърждаване и прилагане  на общоприетите европейски ценности универсалност, достъп до лечение на добро ниво, справедливост и солидарност.

Пациентските асоциации членове на НАХРБ ще се включат активно  в мероприятието.

Ние от НАХРБ сме убедени, че реализацията му ще е от огромна полза не само за засегнатите от редки болести в страните от Балканския полуостров, но и за Пациентското движение в световен мащаб.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.