Алцхаймер България – защита от дискриминация

Решение на Комисията за защита от дискриминацията

На 30.07.2010 год. Гражданско сдружение Алцхаймер България получи Решението на Комисията за защита от дискриминацията по преписката въз основа на жалбата подадена от Гражданско сдружение Алцхаймер България с вх.номер 14-30-94/08.10.2009 г. В Решението Комисията УСТАНОВЯВА, че невключването на заболяването Алцхаймер и сходните на него заболявания в списъка на заболяванията по приложението към Наредба 38 от 2004 г. представлява пряка дискриминация по смисъла на чл.4, ал.2 от ЗЗДискр. по признак „увреждане”.

ПРЕДПИСВА на МЗ, представлявано от министъра на здравеопазването – Анна-Мария Борисова, да бъдат предприети необходимите действия за включване на заболяването Алцхаймер и сходните на него заболявания в Списъка на заболяванията по приложението към Наредба 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболявания, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства напълно или частично.

Решението можете да изтеглите от тук.

Гражданско сдружение АЛЦХАЙМЕР БЪЛГАРИЯ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.