Алцхаймер България започва нов проект за правата на болните

Гражданско сдружение „Алцхаймер България” в партньорство с Фондация “Състраданиe Алцхаймер” започна работа по проект „Няма време за губене” – Застъпническа кампания за социално-икономическите права на болните от Алцхаймер, деменция и техните семейства”. Проектът се осъществява с подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Институт „Отворено общество” – София.

Идеята за настоящия проект е пряко свързана с установената от партньорите липса на адекватни социални политики и услуги в България за болните от Алцхаймер и други форми на деменция и техните семействата, което води до дискриминационни практики и нарушаване на основните им човешки права. В България Над 100 000 души са засегнати от различни форми на деменции, като почти половината от тях са с болест на Алцхаймер.

Предвижда се провеждане на първото за страната социологическо проучване на социално-икономическата цена на болестта, която плащат семействата на болните от Алцхаймер и други форми на деменция.

С реализирането на този проект ще се постигне по-широка информираност по проблемите и нуждите на възрастните хора, страдащи от деменция и ще се обърне внимание на институциите, че е крайно време в България да бъде приет Национален план за действие и превенция на болестта на Алцхаймер, по примера на редица европейски държави.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.