Агенция Медицински одит не работи прозрачно

Защо Изпълнителната агенция „Медицински одит” – ИАМО не спазва законите на Р България?

От Конфедерация „Защита на здравето”, най-голямата национално представена пациентска организация, обединяваща десетки неправителствени организации и защитаваща правата на пациентите, сме силно обезпокоени от липсата на информация какво се случва в Изпълнителна агенция „Медицински одит”, задавайки си въпроса изобщо работи ли тази Агенция и ако да, защо не спазва законите на Р България?

Как се извършват проверките, има ли лобистки интереси, скрива ли се информация?

За съжаление ние не получаваме отговори на тези въпроси.

ИА „Медицински одит” НАРУШАВА Наредба № 14 от 20 април 2010 за условията и реда за извършване на проверки от ИАМО и по-точно чл. 11, който указва, че ИАМО е ДЛЪЖНА да кани пациентски представители на организации, защитаващи правата на пациентите, в проверяващите комисии.

Досега Конфедерация „Защита на здравето” не е извикана на нито една проверка?!??!

Дори напротив, от нас се укрива умишлено и последователно информация какво се случва с искане за проверки по наш сигнал.

Един конкретен случай.

На 12.01.2011 г от Конфедерация „Защита на здравето” подадахме сигнал за М. Д. на 24 г., починал от апандисит. В писмото, придружаващо медицинските документи изрично сме изразили молба наш представител да присъствава на тези проверки.

За съжаление досега нито имаме отговор кой, как, в какви срокове извършва проверка, нито извършва ли се изобщо проверка, нито имаме информация какво се случва. От телефонни разговори със служители на ИАМО научаваме, че „ май тече проверка, май има заседания на комисия???, но ние нямаме работа там???”.

Въпреки искането ни за среща с изпълнителния директор на ИАМО д-р Златица Петрова, въпреки настоятелността ни, сме свидетели на пълна липса на желание за сътрудничество с нас, което е нарушение на действащите нормативи.

ИА „Медицински одит” нарушава правата ни, нарушава законите и изразходва нашите средства като данъкоплатци без отчет за свършена работа и без прозрачност как точно се изпълняват задълженията.

ИАМО се държи изключително незаинтересовано от сигналите на най-голямата пациентска организация – Конфедерация „Защита на здравето” – КЗЗ.

Какво остава за обикновения гражданин, пациент и данъкоплатец?

Приоритетите на ИАМО?

На секцията „Новини” на сайта на ИАМО е качен поздрав за рождения ден на изпълнителния директор д-р Златица Петрова – актуална информация, стихоплетно творчество като в лексикон от отминали ученически години – важно, обществено значимо.

В секцията „Планов график за проверки” актуална информация липсва, последно – за декември 2010 г. – маловажно, обществено незначимо.

Работата на пациентска организация е да бъде гарант за прозрачност при извършване на проверки от ИАМО, мястото на пациентската организация е указано със закон, но за съжаление ИАМО е над законите, а ние, пациентите и данъкоплатци, очакваме от Агенцията да проверява дали другите спазват законите.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.