Управителен съвет

 

 

Петко  Кенанов, председател на Управителния съвет

тел. 0897 89 27 51

Диана  Хаджиангелова – Зам. председател на Управителния съвет
тел: 0878 831 226

Владимир Томов – чен на Управителния съвет
тел. : 0888 323 748


Светла Алексиева, член на Управителния съвет

тел.

Виолета Антонова, член на Управителния съвет

те.: 0878580590