Национална представителност

Конфедерация “Защита на здравето” е призната за национално представена пациентска организация със Заповед на министър Нанев.

Заповедта можете да изтеглите от тук.

Събщението за Заповедта за Национална представителност публикувано на сайта на Министерство на здравеопазването – тук.